مخازن ۱۵۰۰ افقی ۳ لایه ضد جلبک
مخازن ۱۵۰۰ افقی ۳ لایه ضد جلبک
نکاتی در مخازن انبساط : ۱-     بهترین مکان نصب در ناحیه مکش پمپ‌ها می‌باشد تا هد مثبت مکشی خالص (NPSH) در ناحیه مکش پمپ‌ها تأمین شود. ۲-    فشار اولیه نسبی برای جلوگیری از جوشش وکاویتاسیون باید تامین شود. ۳-    مخازن انبساط باز را حداقل ۲ مت..
نکاتی در مخازن انبساط :
نکاتی در مخازن انبساط :
پمپ خانگی یا پمپ تقویت فشار پمپ خانگی پمپ آب خانگی، جهت افزایش فشار آب خانه، ساختمان، آپارتمان و ویلا ها به کار می رود. متراژ واحد، تعداد شیر ها و همچنین تعداد طبقات عواملی هستند که در انتخاب پمپ خانگی موثر می باشند. پمپ با مخازن انبساط ..
پمپ خانگی | راهنمای انتخاب پمپ آب خانگی
پمپ خانگی | راهنمای انتخاب پمپ آب خانگی