شماره تلفن

013-33569022        013-503551

شماره همراه:

                                    مدیرعامل:   09115006801                                            مدیر فروش: 09119464146

آدرس:

                                                         رشت-یخسازی-ابتدای بلوار شهید افتخاری- ایران آب