عمده مزیت قایق پلی اتیلن 4 نفره،وزن سبک و سهولت حمل و جابجایی آن می باشد.

ابعاد قایق 4 نفره:

طول 246

عرض 123

وزن و ظرفیت قایق پلی اتیلن 4 نفره:

وزن 50kg

ظرفیت 880kg