رنگ آمیزی پلی اتیلن

در روش های معمول رنگ آمیزی پلاستیک ها ، رنگدانه در زمان شکل دهی پلاستیک وارد پلیمر می شود و در فضاهای خالی بین مولکول های پلیمری قرار می گیرد و کل ماده پلاستیکی رنگی می شود.