فروش انواع مخازن پلی اتیلن

این مخازن به صورت بی رنگ و یا رنگی مطابق سفارش مشتری قابل تولید می باشند.