بازیافت لوله‌های پلی‌اتیلن

امروزه با افزايش مصرف پلیمرها شاهد افزايش ضايعات اين مواد نيز هستيم که به طبع آن مساله بازيافت ضايعات و مشکلات زيست محيطي اهميت بيشتري مي يابد.