پمپ آب خانگی بی صدا یا پمپ آب خانگی

ست کنترلر قطعه ای است مشتمل بر برد الکترونیکی کنترل فشار در داخل و فضای بسیار کوچک ذخیره آب تحت فشار بر روی ست کنترل به همراه درجه  و کابل برق مربوطه از مزایای این سیستم می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 اشغال فضای بسیارکم در محیط هایی که مشکل محدودیت فضا وجود دارد
مناسب جهت منازل تک واحدی به دلیل دفعات مصرف پایین آب
نصب آسان و بدون نیاز به تنظیمات اولیه
مقاومت بالا در شرایط مرطوب بخصوص شمال کشوربه دلیل عدم استفاده از مخزن فلزی